Villkor (Boknings- och köpvillkor)

Fråga gärna om du är osäker på något eller om du vill att vi förtydligar något i våra villkor.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: GDPR, personuppgifter och dataskydd – Policy.

Om du har bokat studio, läs även våra studioregler här: Regler för studiobokning

§1 Bokning
Bokningsförfrågan är bindande, men vi kan inte alltid garantera bokningen om det t.ex. är två kunder som skickar bokningsförfrågan om samma tid samtidigt (det händer extremt sällan). Vi skickar sedan inom kort en bokningsbekräftelse till den email du angett vid bokningsförfrågan. Du ansvarar för att godkänna info@citystudios.se som avsändare i ditt mailsystem, så att vår bokningsbekräftelse inte hamnar i din skräpmapp – alternativt att kontrollera i din spammapp. Hör av dig till oss om du inte har fått din bokningsbekräftelse inom den tidsfrist som angavs när du bokade. Du kan endast boka för egen del eller ett företag du har rätt att representera.

§2 Vårt ansvar
Vi ansvarar inte för skador eller besvär som uppstår för dig på grund av andra kunder, den mänsliga faktorn, tredje part, sjukdom eller andra händelser utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ersättnings- eller skadeståndsskyldiga för eventuell inkomstförlust eller övriga besvär. Om din bokning inte kan genomföras på grund av nyss nämnda orsaker, ersätter vi dig med ny bokning eller pengarna tillbaka.

§3 Ditt ansvar
Du är ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår på grund av direkt eller indirekt oaktsamhet, även av dina medarbetare och kunder. City Studios förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta och återbetala innestående bokningar eller månadsabonnemang. Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om aktuella priser och regler på vår hemsida före varje nytt bokningstillfälle. Du måste själv se till att vara försäkrad (inkl ansvarsförsäkringar), både för utrustning och ansvar gentemot dina medarbetare och kunder. Undvik onödiga risker som exempelvis att placera utrustning nära vattenkällor, dra kablar man kan snubbla på och liknande.

§4 Betalning
Vi fakturerar via email, vanligtvis efter ditt besök i studion, med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning debiterar vi 250 kr i påminnelseavgift, och vid ytterligare försening debiteras avgifter för ännu en påminnelse (250 kr) och för administration av detta (500 kr) samt eventuell inkassohantering och liknande åtgärder (600 kr och uppåt). Dröjsmålsränta 10% (dock minimum riksbankens referensränta) tillkommer. Om du anger att ett företaget eller organisationen ska faktureras, och om fakturan bestrids eller inte betalas i tid av företaget/organisationen, fakturerar vi dig som person om du inte är delägare eller anställd på företaget eller inte är medlem i organisationen. Är du delägare i det företag du angett fakturaupgifter för, eller ordförande, firmatecknare eller styrelseledamot i den förening du har angivit, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig som privatperson om företaget/föreningen inte betalar i tid eller bestrider fakturan. Vi förbehåller oss rätten att utföra kreditupplysning på nya kunder, och i vissa fall kräva betalning i förskott (Om du bokar för ett utländskt bolag ska alltid förskottsbetalning ske). Vi behöver alltid fullständiga faktureringsuppgifter innan din bokning börjar för att kunna garantera din bokning. Vi kan inte ändra faktureringsuppgifter i efterhand på en faktura efter en invändningsperiod på 7 dagar. Får vi inga faktureringsuppgifter före din bokning, förbehåller vi oss rätten att ta bort din bokning, men även att fakturera dig för den bokning du gjort.

§5 Avbokning
Vi följer svensk lag. Exempelvis gäller “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” för dig om du bokar som privatperson. Både som privatperson och som företag kan du avboka din tid för studiohyra utan extra kostnad fram till och med kl 12.00 helgfri vardag före din bokning. Avbokning och ombokning för dig som inte har egen bokningslogin måste alltid ske skriftligt till info@citystudios.se. Vid senare avbokning debiteras full tid men du kan boka om tiden utan kostnad. Om du inte dyker upp på bokad tid, utan att du hört av dig, debiteras full kostnad och tiden går inte att boka om. För bokad kurs gäller att du kan avboka fram till och med 8 dagar före kursen, därefter går det att boka om kursen till annat tillfälle, men fakturan går ut som planerat för det första inbokade tillfället.

§6 Tillgodo/presentkort/rabatter
Eventuellt tillgodohavande eller presentkortskoder, värdebevis eller liknande, måste meddelas vid bokning, och kan inte användas för en bokning i efterhand. Eventuellt paketpris eller rabatter gäller endast vid betalning i tid. Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera dig våra ordinarie priser.

§7 Bildrättigheter
Om du anlitar oss som fotografer, har du endast rätt att använda de bilder eller filmer vi producerat om full betalning sker i tid. Om inte annat avtalats måste du ange “Foto: Citystudios.se” som byline när du använder bilder och filmer tagna av oss.