Villkor (Boknings- och köpvillkor)

Fråga gärna om du är osäker på något eller om du vil latt vi förtydligar något i våra villkor.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: GDPR, personuppgifter och dataskydd – Policy.

Om du har bokat studio, läs även våra studioregler här: Regler för studiobokning

§1 Bokning
Bokningsförfrågan gäller inte som bindande bokning. Vi skickar en bokningsbekräftelse till den email du angett vid bokningsförfrågan, varefter bokningen är bindande. Du ansvarar för att godkänna info@citystudios.se som avsändare i ditt mailsystem, så att vår bokningsbekräftelse inte hamnar i din skräpmapp. Hör av dig till oss om du inte har fått din bokningsbekräftelse inom den tidsfrist som angavs när du bokade. Du kan endast boka för egen del eller ett företag du har rätt att representera.

§2 Vårt ansvar
Vi ansvarar inte för skador eller besvär som uppstår för dig på grund av andra kunder, tredje part, sjukdom eller andra händelser utanför vår kontroll. Vi kan inte hållas ersättnings- eller skadeståndsskyldiga för eventuell inkomstförlust eller övriga besvär. Om din bokning inte kan genomföras på grund av nyss nämnda orsaker, ersätter vi dig med ny bokning eller eventuella pengar tillbaka.

§3 Ditt ansvar
Du är fullt ersättningsskyldig för alla kostnader som uppstår på grund av direkt eller indirekt oaktsamhet, även av dina medarbetare och kunder. City Studios förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta och återbetala innestående bokningar eller månadsabonnemang. Du förbinder dig att hålla dig uppdaterad om aktuella priser och regler på vår hemsida före varje nytt bokningstillfälle.

§4 Betalning
Vi fakturerar via email, vanligtvis efter ditt besök i studion, med betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning debiterar vi 250 kr i påminnelseavgift, och vid ytterligare försening debiteras avgifter för ännu en påminnelse (250 kr) och för administration av detta (500 kr) samt eventuell inkassohantering och liknande åtgärder (600 kr och uppåt). Dröjsmålsränta 10% (dock minimum riksbankens referensränta) tillkommer. Är du delägare i det bolag du bokar åt, förbehåller vi oss rätten att fakturera dig som privatperson om ditt bolag inte betalar i tid. Vi förbehåller oss rätten att utföra kreditupplysning på nya kunder, och i vissa fall kräva betalning i förskott. Vi behöver alltid fullständiga faktureringsuppgifter innan din bokning börjar för att kunna garantera din bokning. Vi kan inte ändra faktureringsuppgifter i efterhand på en faktura efter en invändningsperiod på 7 dagar. Får vi inga faktureringsuppgifter före din bokning, förbehåller vi oss rätten att ta bort din bokning, men även att fakturera dig för den bokning du gjort.

§5 Avbokning
Vi följer svensk lag. Exempelvis gäller “Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” för dig om du bokar som privatperson. Du kan avboka din tid utan extra kostnad fram till och med kl 16.00 dagen före din bokning. Avbokning och ombokning måste alltid ske skriftligt till info@citystudios.se. Vid senare avbokning debiteras full tid men du kan boka om tiden utan kostnad. Om du inte dyker upp på bokad tid, utan att du hört av dig, debiteras full kostnad och tiden går inte att boka om.

§6 Tillgodo/presentkort/rabatter
Eventuellt tillgodohavande eller presentkortskoder, värdebevis eller liknande, måste meddelas vid bokning, och kan inte användas för en bokning i efterhand. Eventuellt paketpris eller rabatter gäller endast vid betalning i tid. Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att debitera dig våra ordinarie priser.

§7 Bildrättigheter
Om inte annat avtalats måste du ange “Foto:Citystudios.se” som byline när du använder våra bilder och filmer. Om du anlitar oss som fotografer, har du endast rätt att använda de bilder eller filmer vi producerat om betalning sker i tid.