Regler för studiobokning

Vid bokning av våra studios ingås ett avtal mellan City Studios Sweden AB (“vi”) och dig som bokar, eller det företag du bokar åt (“du”).

§1 Respektera dina och andras bokade tider
Vi kan ha kunder inbokade både före och efter din bokade tid. Du har därför endast tillgång till våra lokaler under den tid du har bokat. Vi släpper in dig den tid din bokning startar, och när din tid är slut behöver du och dina medarbetare samt eventuella kunder vara klara att lämna våra lokaler så att nästkommande kund kan starta i tid. Vi kan inte heller garantera att du kan förlänga din hyrtid. Om du bryter mot reglerna och drar över din bokade tid debiteras dubbelt pris för varje påbörjad timme, samt eventuell extra personalkostnad och eventuell kompensation för nästkommande kund och städning/återställning. Om du vill att vi ska förbereda ljussättning, bakgrunder eller annat, behöver du boka in extra tid för detta.

§2 Återställning och städning
Återställning och städning ska ske inom din bokade tid. Blixtarna ska lämnas avstängda längs med väggarna, och allt du tagit fram (stolar, pallar, hopfällbara bord etc) ska läggas/ställas tillbaka på sin plats. Sändare, blixttillbehör och andra prylar i studion ska läggas tillbaka på sina markerade platser. Har du bytt bakgrund ska denna bytas/läggas tillbaka. (Det finns ett extra fondstativ som du kan ställa upp framför en befintlig bakgrund så slipper du ta ner en av de som sitter uppe för att byta till annan färg.) Tillbehör till blixtarna får aldrig läggas på golvet, och blixtarna får inte lämnas utan tillbehör på. Du ansvarar även för att städa efter dina medarbetare och eventuella kunder. Gå en extra sväng genom lokalerna och städa upp skräp, papper, klädlappar, tomburkar, glas, koppar med mera. Vid behov, dammsug skräp och smuts som tillkommit under din hyrtid. Om du inte städar och är klar när din bokade tid är slut, debiteras gällande taxa för studiohyra plus 300 kr i städavgift, för varje påbörjad städtimme.

§3 Ditt ansvar
Du som kund måste vara på plats under hela bokningstiden, och är personligt ansvarig för användande av lokaler, utrustning och eventuell lånad nyckel/passerkort. Bokar du som företag kan ni givetvis ha en annan ansvarig person på plats än den som bokat, från samma företag. Eventuell nyckel/passerkort måste hämtas/lämnas enligt överenskommelse och/eller på uppmaning, annars faktureras förseningsavgift med 200 kr plus moms/dygn, dock minimum 600 kr plus moms. Vid mer än två veckors försening faktureras avgift för låsbyte samt nya nycklar (alla nycklar vi har upptryckta) samt arbete och administration för detta.

§4 Brott mot reglerna
Brott mot reglerna innebär direkt förbud mot att vistas i våra lokaler, även under eventuell kvarvarande abonnemangstid. Full betalning debiteras trots detta. Vid brott mot reglerna har vi alltid rätt att efterfakturera alla kostnader som uppstår för oss, både direkt och i form av personalkostnader, administration, återställning och liknande.

§5 Våra lokaler
Lokalen får endast användas för fotografering/bildredigering och inte på förargelseväckande eller störande sätt. Våra lokaler är avsedda för max 10 personer, fråga oss om du behöver släppa in fler. Var varsam med blixtar, tillbehör och sladdar och meddela direkt om något går sönder eller tar slut. Använd inte ytterskor på bakgrunderna och gå inte längst in på böjen. Dra hellre ut pappersfonder extra långt istället för att kapa. Om du lämnar lokalen sist, se till att ström, spis, belysning och alla apparater, lås och fönster slås av/stängs/låses. Tänk extra på eventuellt strykjärn och liknande saker. Släng/ta med skräp. City Studios ansvarar inte för kvarlämnade saker. Om en blixt ramlar i backen, måste denna gås igenom. Stäng av den direkt, märk den med tejp och meddela oss detta. Om ett tillbehör åker i backen måste det cirkulära justeras, annars kan det skada fästet på blixtarna. Ställ det åt sidan, märk det med tejp, och meddela oss vad som har hänt.

§6 Månadsabonnemang
De pass som ingår i medlemskapet kan sparas till nästkommande månad (men inte läggas på hög) så länge medlemskapet är aktivt. Extrabokade timmar utöver de som ingår i ditt abonnemang, debiteras normal timtaxa. Avbokade extratimmar debiteras 50 kr plus moms. Bindningstid 3 månader totalt, inklusive eventuell uppsägningstid. Uppsägningstiden är nästkommande hela kalendermånad. Uppsägning måste ske skriftligt till info@citystudios.se. Vid försenad betalning låses din inloggning, dina pass kan avbokas, och du har inte rätt att vistas i lokalen innan betalningen inkommit.